Ürik asit nedir?

Pürin grubunda yer alan organik bir bileşik. Kuşlarda ve sürüngenlerde sindirim sırasında proteinin parçalanmasıyla açığa çıkan azotun büyük bölümü ürik asit biçiminde vücuttan atılır. İnsanlarda nükleoproteinlerin bileşenleri olan pürinlerin parçalanması sonucunda çok az miktarda ürik asit oluşur ve idrarla dışarı atılır. Ancak gut hastalığında kandaki ürik asit seviyesi yükselir. Ürik asit oluşumunun artması böbrek taşlarından üratların oluşumuna sebep olur.

Sözlükte "ürik asit" ne demek?

1. Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen, çok az kanda ve biraz da idrarda bulunan asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (c5h4n4o3).

Ürik asit kelimesinin ingilizcesi

n. uric acid
Köken: Fransızca